DIALOGEN MELLOM GJERT INGEBRIGTSEN OG FRIIDRETTSFORBUNDET SATT På VENT

Dialogen mellom Gjert Ingebrigtsen og Friidrettsforbundet satt på vent

Politiets etterforskning av Gjert Ingebrigtsen (57) gjør at dialogen mellom treneren og Friidrettsforbundet foreløpig er stanset.

Publisert: 20.11.23 kl. 14:13 Oppdatert: 20.11.23 kl. 17:09

– Vi stillet saken med forbundet i bero da politiet startet etterforskning, og kommer tilbake til dette når etterforskningen er avsluttet, sier John Christian Elden til VG.

En av landets mest kjente advokater er engasjert av friidrettstreneren Gjert Ingebrigtsen og eleven Narve Gilje Nordås.

25. oktober hadde Ingebrigtsen og Elden møte med Friidrettsforbundet. Meningen var å finne «gode løsninger for alle utøvere og trenere».

Det ble da varslet at dialogen skulle fortsette i ettertid, men den er altså blitt satt på vent, på grunn av politiets etterforskning av Gjert Ingebrigtsen.

Bakgrunnen for møtet var at Gjert Ingebrigtsen ikke får akkreditering til innendørs-VM og utendørs-EM i 2024 av forbundet. Forbundet pekte på at de ville sikre trygge rammer for utøverne, noe de ikke anser som mulig med hensyn til konflikten mellom Gjert og sønnene Henrik, Filip og Jakob.

Elden og Gjert Ingebrigtsen har krevd en beklagelse fra forbundet for fremstillingen. Narve Gilje Nordås, bronsevinner fra 1500 meter i Budapest-VM, har vært kritisk til forbundets håndtering.

Løpebrødrene Henrik, Filip og Jakob kom i oktober med en uttalelse til VG der de fortalte om opplevelser med frykt, ubehag og vold i oppveksten. Pappa Gjert Ingebrigtsen svarte gjennom advokat John Christian Elden at han «aldri har utøvd vold» mot barna og mener påstandene var «grunnløse».

Med bakgrunn i opplysningene som kom i media, startet politiet etterforskning av Gjert Ingebrigtsen. Han er anmeldt av et familiemedlem for vold i nære relasjoner. Av hensyn til etterforskningen, vil ikke politiet kommentere status for saken nå.

Publisert: 20.11.23 kl. 14:13 Oppdatert: 20.11.23 kl. 17:09

2023-11-20T13:28:45Z dg43tfdfdgfd